fbpx

I år er det 30 år siden Misjon Uten Grenser startet opp i Norge. Bibelsmugling og undergrunnsevangelisering preget de første årene.

 

Misjon Uten Grenser startet arbeid i Norge i 1982 etter initiativ fra det amerikanske ekteparet Louis og Joe Bass. Organisasjonen som da het Kristne Østmisjonen, ble en del av den internasjonale organisasjonen Mission Without Borders som ekteparet Bass grunnla allerede i 1960.

Bibelsmugling

Pengene som ble samlet inn de første årene, gikk i hovedsak til å trykke bibler. Religiøs virksomhet var forbudt i de kommunistiske landene, men mange kristne trosset forbudene og startet husmenigheter i det skjulte. Misjon Uten Grenser hjalp dem med bibler, men også med penger til å lønne pastorene sine.

Kommunismens fall

I 1989 ble det politiske klimaet mellom Øst- og Vest-Europa varmere. Kommunismens fall åpnet grensene og det var ikke lenger behov for bibelsmugling. En umenneskelig barnehjemspraksis kom til syne og avdekket et enormt behov for hjelp. Misjon Uten Grenser startet derfor opp med fadderskapsordning. Fortsatt hadde arbeidet en kristen profil, men nå med humanitært arbeid som hovedfokus.

Største giverland i organisasjonen

Siden 1999 har Norge vært det største innsamlingslandet i Misjon Uten Grenser, og arbeider i dag blant fattige barn og familier i 6 land i Øst-Europa. Vi gir støtte til materielle behov, utdanning, evangeliserende arbeid og medmenneskelig omsorg. Vi har over 5000 faddere i tillegg til faste givere. Med fadderskapsordningen kom også behovet for materiell hjelp og vi startet innsamling av klær. På lageret i Porsgrunn tar vi daglig i mot pent brukte klær, sko og andre varer.

Nestekjærlighet forandrer liv

I løpet av våre 30 år i Norge har vi vært med på å forandre tusenvis av liv i Øst-Europa. Rause givere har gjort det mulig. For en gutt som får gå på universitetet, en mor som får klær til barnet sitt, en familie som slipper å sulte eller en jente som får dra på sommerleir betyr hjelpen ALT. Vi i Misjon Uten Grenser ser at arbeidet nytter, og håper vi klarer å formidle vertfall litt av den takknemligheten og forandring vi har vært vitne til i løpet av disse 30 årene.

Vipps din gave til #517796

Merk betalingen med din adresse

Vi bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen og føre statistikk