-At Misjon Uten Grenser kom inn i livet vårt, har gitt meg trygghet. Jeg vet at det er noen som bryr seg om meg og barna mine, sier firebarnsmoren Aliona.  

Irina  fra Bulgaria (59) var en gang sykepleier på et velrennomert sykehus. I dag bor hun på gata.

Det er slett ingen selvfølge å gå inn i 2019 med forventninger og tro på et fantastisk år. Men om vi ser hverandre og hjelper hverandre, kan det bli veldig bra.

-I mange år var julen en høytid vi bare fikk et glimt av gjennom svart-hvitt-tv’en vår, sier firebarnsmoren Flora. I år feirer familien jul for tredje gang.

 Søstrene Valentyna og Vladislava vokser opp på den ukrainske landsbygda. For to år siden feiret familien deres jul for alle første gang. 

Mariuca er ikke vant til å glede seg til jul. En pakke med mat og små gaver forandret på det.

For ett år siden ble 11 år gamle Victoria forlatt av moren sin. På misjonssenteret i kirken får hun trøst i en vanskelig hverdag.

Nå er vi i gang med årets God Jul i Øst-aksjon. Håper du har lyst til å være med å spre juleglede blant familier i Øst-Europa!