Foreldreløse Roman (13) trodde aldri han kunne bli glad igjen, så fikk han delta på sommerleir.

Tusenvis av barn i Øst-Europa blir forlatt av foreldrene sine. Misjon Uten Grenser gjør noe med det.

Da mamma reiste til utlandet for å jobbe, falt hele verden i grus for Dani.

Hun så for seg et liv som underbetalt fabrikkarbeider. I dag studerer Margarita musikk ved universitetet!

Rajmondas ord er så ærlige og nakne som de kan få blitt, men det nytter ikke å spille sterk og selvstendig når bunnen er nådd. 

Husker du Vladislav? For bare ett år siden fant vi ham alene, overlatt til seg selv, i et falleferdig hus. I dag er han trygg og glad hos sin nye familie.

Blakk og fortvilet banket Ruzhdi på kontordøra til Misjon Uten Grenser i Albania. Det har han aldri angret på.

"Da den unge gutten mente politimannen bare drømte når han trodde på en endring for ham og kameratene, svarte politimannen: "Kanskje det. Men min drøm starter med deg.""