fbpx

Formål: Misjon Uten Grensers formål er å gi Guds ord og omsorg til fattige mennesker i Øst-Europa, og på den måten hjelpe dem til å skape seg et trygt og verdig liv; åndelig, emosjonelt og materielt. I våre giverland er formålet å informere om behovene i Øst-Europa og inspirere til engasjement for misjon og fellesskap med Gud.

Verdier: Ved å involvere dem som mottar hjelp, anerkjenner vi deres individuelle verdighet og sikter mot at de skal bli i stand til å klare seg selv. Vi hjelper mennesker uansett religiøs eller etnisk bakgrunn. Vi er forpliktet til å bevare den absolutt høyeste standard innen finansiell integritet og pålitelighet.

Vipps din gave til #630614

Merk betalingen med din adresse

Vi bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen og føre statistikk