Gaver til fremtiden
Testamentariske gaver til ideelle organisasjoner og formål blir stadig mer aktuelle etter som vi blir med velstående og lever lenger enn tidligere generasjoner. Stadig flere velger å skrive et testamente som begunstiger en god sak. Misjon Uten Grenser mottok i 2016 flere testamentariske gaver og vi er ydmyke og takknemlige over for dem som i sin tid valgte å gi deler av sin livsarv til misjonens arbeid. Vi vet at flere av dem som testamenterer gaver til misjonen har vært engasjerte givere gjennom et langt liv. Derfor er de testamentariske gavene et viktig signal om at vi gjennom mange år har klart å bygge tillit og tiltro til trofaste givere. Om du ønsker det, kan du i ditt testamente øremerke deler av arven din til Misjon Uten Grensers arbeid. En testamentarisk gave er en gave til fremtiden - til arbeidet for å gi fattige mennesker i øst framtid og håp.

Alle kan skrive testamente
Mange er usikre på reglene som gjelder for arv og testamente. De er ikke vanskelige, men vi anbefaler likevel å ta kontakt med en advokat dersom du ønsker å få satt opp et testament. Vi har imidlertid skissert en kort oversikt over de viktigste reglene, slik at du har mulighet til å få et visst innblikk i hva som kreves.

Krav til gyldig testamente:
    * Testamentet skal være skriftlig
    * Det må komme tydelig frem at dokumentet er et testament
    * Det må komme klart frem hvem som arver og hva den enkelte arver
    * Du må undertegne testamentet sammen med to vitner til stede
    * Testamentet bør dateres
    * Vitner må underskrive på at du undertegner testamentet av fri vilje og at du var ved full sans og samling
    * Vitner må være 18 år og myndige
    * Vitner, vitners ektefelle, barn, foreldre, eller noen vitnet er i tjeneste hos, kan ikke være tilgodesett i testamentet

 

Vi bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen og føre statistikk