fbpx

I 1960 besøkte en amerikansk gruppe et pastormøte i Sarajevo, hovedstaden i datidens Jugoslavia. Pastorer fra mange land bak ”jernteppet” deltok på møtet. Under en samtale reiste en av pastorene seg og sa: ”I 20 år har jeg vært pastor, og i alle disse årene har dette vært Bibelen min!” Han holdt fram ett eneste ark fra en bibel. Så fortsatte han: ”Jeg vil gjerne vite hva som står på den neste siden! Har dere i vesten glemt oss?”
Denne opplevelsen førte til at gruppen med amerikanere reiste hjem til California og grunnla organisasjonen Underground Evangelism. I Norge ble avdelingen ”Kristne Østmisjon” etablert i 1982. Avdelingen byttet senere navn til Misjon Uten Grenser.

Kristen virksomhet var forbudt i det kommunistiske Øst-Europa og organisasjonen arbeidet for å hjelpe de kristne og støtte de mange undergrunnsmenighetene. Hovedfokuset var å smugle inn bibler og kristen litteratur slik at menighetene kunne drive evangeliseringsarbeid i sitt eget land og blant sitt eget folk.

Etter Berlinmurens fall i 1989 ble vilkårene for å drive kristen virksomhet i Øst-Europa totalt forandret. Evangelisering ble tillatt, og Underground Evangelism byttet navn til Mission Without Borders (Misjon Uten Grenser). Som et resultat av dette, fikk organisasjonens arbeid større omfang. Behovet for evangelisering var like stort, samtidig kom nye utfordringer knyttet til den ekstreme fattigdommen som ble avdekket da grensene ble åpnet. Barnehjemsbarn levde under helt katastrofale forhold, og nedlegging av offentlige fabrikker og store jordbrukssamvirker førte til enorm arbeidsledighet.

På den tiden hadde Misjon Uten Grenser vært aktive i Øst-Europa i 30 år, og hadde et stort kontaktnett gjennom lokale menigheter. Derfor var veien kort til å starte hjelpearbeid blant barnehjemsbarn, fattige familier og eldre. Gjennom innsamling av penger, materielle gaver og fadderordninger for barn og familier, har vi kunnet hjelpe enormt mange mennesker.
Hjelpen gjør det mulig for mennesker å klare seg bedre gjennom dagen. Samtidig er Misjon Uten Grenser der over tid for å sette mennesker i stand til å møte framtiden og klare seg selv.
Motivasjonen for å hjelpe og drivkraften i hele arbeidet er fremdeles den samme: Å formidle budskapet om en Gud som bryr seg og la mennesker bli kjent med Jesus.

Etter år 2000 fikk noen land i Øst-Europa et økonomisk oppsving, men da finanskrisa slo til i 2008 snudde den utviklingen. Resultatet ble at de som hadde minst ble rammet hardest. I andre av landene hvor Misjon Uten Grenser jobber har det ikke vært noen framgang i det hele tatt, og over alt er behovet for hjelp fortsatt enormt.

I over tjue år har Misjon Uten Grenser kjørt tusenvis av lastebiler med hjelpesendinger over grensene til Øst-Europa, og vi fortsetter arbeidet med å gi Guds ord og omsorg til fattige barn, familier og eldre.

 

Vipps din gave til #630614

Merk betalingen med din adresse

Vi bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen og føre statistikk