Vi behandler alle opplysninger om våre givere (f.eks. navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer og bidrag som er gitt) strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med våre givere, til å oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapslov og til å drive informasjon og innsamling av midler for Misjon Uten Grenser. Behandlingen skjer i henhold til Personvernlovgivning.

Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med unntak av innrapportering av skattefradrag etter givers anmodning. Unødvendige opplysningene vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen. Behandlingsansvarlig er Harald Hem, organisasjonsleder.

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger. Alle kan ved skriftlig henvendelse kreve innsyn i hvilke opplysninger som er registrert og hvordan disse benyttes.

Du kan kontakte oss på tlf 35 56 91 10 dersom du vil rette feil i navn og adresse, vil endre type eller antall henvendelser, be om å bli slettet eller inngå faste giveravtaler.

Vi bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen og føre statistikk