fbpx

Barn og familier som lever i fattigdom i våre naboland i Øst-Europa, har liten mulighet til å forbedre sin livssituasjon på egen hånd. Misjon Uten Grenser gir derfor hjelp over tid for å gi barn en trygg oppvekst og gjøre mennesker i stand til å forsørge seg selv. Samtidig som vi jobber med å dekke akutte behov hos fattige barn, familier og eldre. Les mer om vårt arbeid med å gi Guds ord og omsorg til Øst-Europa.

HVEM hjelper vi?

Misjon Uten Grenser gir hjelp til fattige barn, familier og eldre i Øst-Europa. Fattigdom og høy arbeidsledighet gjør det umulig for mange foreldre å ta vare på barna sine. Barn blir sendt på barnehjem, og noen opplever å bli sendt til fattige slektninger eller forlatt hjemme fordi foreldre flytter utenlands for å jobbe. Gjennom lokale medarbeidere, menigheter, lokale misjonssentre, frivillige og i samarbeid med offentlige barnehjem jobber Misjon Uten Grenser for å hjelpe disse barna og deres familier. Våre lokale medarbeidere kjenner forholdene godt, og de sørger for at hjelpen kommer fram til dem som trenger det mest. Misjon Uten Grenser hjelper mennesker uansett religion eller etnisk tilhørighet I dag formidler vi fast hjelp til over 600 familier, og mer enn 26 000 barn. I tillegg hjelper vi tusener av mennesker gjennom arbeid på misjonssentre og spesielle aksjoner.

HVA hjelper vi med?

Materiell hjelp
Mange av barna og familiene vi møter i vårt arbeid, går ofte sultne til sengs. De mangler helt grunnleggende eiendeler og de strenge vintrene oppleves som spesielt vanskelige. Hjemmene er trekkfulle og de har ikke råd til varmt tøy og oppvarming. For disse menneskene utgjør hjelpen fra Misjon Uten Grenser en enorm forskjell i livet. Misjon Uten Grenser hjelper med mat, klær, sko, hygieneartikler, medisiner, brensel og husholdningsartikler. I tillegg bidrar vi med starthjelp for å sette familier i stand til å forsørge seg selv.

Evangeliserende arbeid
Misjon Uten Grensers arbeid har utgangspunkt i at Gud elsker alle mennesker og at vi er kalt til å formidle hans kjærlighet i ord og handling. Derfor hjelper vi mennesker uansett religion eller etnisk tilhørighet. Samtidig vil vi gi Gud ære for det vi bidrar med og ønsker å presentere Jesus for dem vi kommer i kontakt med. Vi deler ut bibler og kristen litteratur til dem som ønsker det. Vi arrangerer bibelbrevkurs og kristne møter på misjonssentre og barnehjem, og gjennom samtaler og sjelesorg får vi anledning til å vise vei til en omsorgsfull Gud.

Emosjonell støtte
Mange fattige ser ikke noen løsning på sin vanskelige livssituasjon. Barn som har blitt forlatt av foreldre opplever stort psykisk press. Fattige mennesker, uten mulighet til å forsørge sin familie sliter med motløshet og lavt selvbilde. Misjon Uten Grenser arbeider med å utvikle barns sosiale evner og ferdigheter. Vi bygger selvfølelse og kompetanse hos fattige familier. Ungdom får tilbud om yrkesopplæring og utdannelse, for på sikt å kunne forsørge seg og sine. Familier får tilbud om sosial og økonomisk rådgivning, og i alt vårt arbeid legger vi stor vekt på å møte mennesker med repekt og verdighet.

 

HVOR?

Vipps din gave til #630614

Merk betalingen med din adresse

Vi bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen og føre statistikk