fbpx

Misjon Uten Grenser er en tverrkirkelig diakonal organisasjon tilsluttet Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME). Vi er en del av den internasjonale misjons- og hjelpeorganisasjonen Mission Without Borders International som ble grunnlagt i 1960. Arbeidet i Norge startet i 1982. 

 

Vårt kall  

Vårt kall er å omfavne, styrke og utruste mennesker i Øst-Europa slik Jesus har bedt oss om å gjøre. Vi møter mennesker med verdighet, gir omsorg og går sammen med dem på veien mot å klare seg selv.  

Hvor jobber vi?

Vi arbeider blant barn, familier og eldre i seks av Europas fattigste land: Albania, Bosnia/ Hercegovina, Bulgaria, Moldova, Romania og Ukraina

Hvordan jobber vi?  

Vårt arbeid drives utelukkende av økonomiske og materielle gaver fra faddere, givere og bedrifter. Alt feltarbeid utføres gjennom lokale medarbeidere, menigheter og misjonsentre.   

Sammen hjelper vi mennesker uavhengig av religiøs, politisk og etnisk tilhørighet. Vi jobber langsiktig og følger mennesker over tid. Vi anerkjenner de evnene og ressursene som Gud har lagt ned i et hvert menneske. Derfor arbeider vi for å styrke og utruste dem slik at de blir satt i stand til å forsørge seg selv og leve et verdig liv.  

Formål

Misjon Uten Grensers formål er å gi Guds Ord og omsorg til mennesker som strever i Øst-Europa. Slik vil hjelpe dem til å skape seg et trygt og verdig liv. I våre giverland er formålet å informere om behovene i Øst-Europa og inspirere til engasjement for misjon og felleskap med Gud. 

Vi bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen og føre statistikk